ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

           Οδοντικά Εμφυτεύματα

 • 1ο περιστατικό

                   Πριν                                                                                     Μετά

 • 2ο περιστατικό:

 • 3ο περιστατικό:

 • 4ο περιστατικό:

         Ολοκεραμικές όψεις και στεφάνες

 • 1ο περιστατικό

 

                     Πριν                                                                                     Μετά

 • 2ο περιστατικό

       Bonding (Λευκά σφραγίσματα)

 • 1ο περιστατικό 

                    Πριν                                                                                   Μετά

 • 2ο περιστατικό 

          Επανορθωτική οδοντιατρική 

 • 1ο περιστατικό 

                    Πριν                                                                                   Μετά

 • 2ο περιστατικό

 • 3ο περιστατικό

 • 4ο περιστατικό

       Υφιζήσεις Ούλων

 • 1ο περιστατικό

       

                    Πριν                                                                                      Μετά

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey Instagram Icon

© 2017 by pureSmile.